วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID : 0103548021173)

  ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ กสิกรไทย 757-1-01250-7 สี่แยกวังหิน กระแสรายวัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ไอ.ที. อิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย กรุงไทย 507-6-02544-5 ถนนนวมินทร์ กระแสรายวัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ไอ.ที. อิเล็กทรอนิกส์
หากท่านโอนเงินผ่านเคาเตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ ร้านค้า หรือชื่อของท่านเพื่อสะดวกในการออกบิล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านมายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่โทรสารหมายเลข 02-379-1486
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การอุดหนุนสินค้าและบริการจากเราด้วยดีเสมอมา
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์