การจัดส่งสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดส่งสินค้า (ใบกำกับภาษี/ใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน)

 

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ (DOMESTIC)

 

 

ไปรษณีย์ EMS / พัสดุลงทะเบียน (จำกัดน้ำหนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / กล่อง)

  • ทางห้างฯ...จะจัดส่งสินค้าภายในวันทำการถัดไป หลังจากที่ได้รับการชำระเงินแล้ว 1 วัน
  • หากวันทำการถัดไปเป็นวันหยุด ของทางห้างฯ หรือที่ทำการไปรษณีย์ หลังจากวันที่ได้รับการชำระเงินแล้ว ทางห้างฯ จะเลื่อนการจัดส่งสินค้าไปยังที่ทำการไปรษณีย์หรือบริษัท/ห้างฯ /ร้าน...ในวันที่ทำการไปรษณีย์เปิดทำการ

 

Kerry Express (จำกัดขนาดและนำ้หนัก ไม่เกิน 25 กิโลกรัม หรือ 200 เซนติเมตร/กล่อง )

  • จัดส่งโดยรถจักรยานยนต์
  • พื้นที่การจัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในวันทำการเดียวกันกับที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินค่าสินค้าแล้ว
  • กรณีสั่งซื้อหลังเวลา 13.00 น จะเลื่อนการจัดส่งสินค้า เป็นวันทำการถัดไป
  1. ส่งกรุงเทพฯวันถัดไป(ฺฺBANKOK NEXT DAY)
  2. ส่งต่างจังหวัดวันถัดไป(UPCOUNTRY NEXT DAY)

 

!!! ขอขอบคุณ ที่อุดหนุนสินค้าและบริการจากทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ไอ.ที. อิเล็กทรอนิกส์ หรือ KITS ด้วยดีเสมอมา !!!

Visitors: 3,162