การจัดส่งสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดส่งสินค้า !!! (จัดส่งโดย Kerry Express เท่านั้น) !!!

 การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ (DOMESTIC)

Kerry Express (จำกัดขนาดและนำ้หนัก ไม่เกิน 25 กิโลกรัม หรือ 200 เซนติเมตร/กล่อง )

  • จัดส่งโดยรถจักรยานยนต์ และรถยนตร์
  • พื้นที่การจัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในวันทำการเดียวกันกับที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินค่าสินค้าแล้ว
  • กรณีสั่งซื้อหลังเวลา 13.00 น จะเลื่อนการจัดส่งสินค้า เป็นวันทำการถัดไป
  1. ส่งกรุงเทพฯวันถัดไป(ฺฺBANKOK NEXT DAY)
  2. ส่งต่างจังหวัดวันถัดไป(UPCOUNTRY NEXT DAY)

 

!!! ขอขอบคุณ ที่อุดหนุนสินค้าและบริการจากทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ไอ.ที. อิเล็กทรอนิกส์ หรือ KITS ด้วยดีเสมอมา !!!

 

การจัดส่งระหว่างประเทศ (International Shipping)


 

 

Visitors: 16,878