Position Work

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร :

 

แผนกฝ่ายขายภายในประเทศ

  • ผจก. ฝ่ายขาย   1 อัตรา
  • รอง ผจก. ฝ่ายขาย 1 อัตรา
  • พนักงานฝ่ายขาย/วิศวกรฝ่ายขาย 5 อัตรา

 

แผนกคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า

  • ผจก. แผนกคลังสินค้า 1 อัตรา
  • พนักงานจัดส่งสินค้า (วางบิล , รับ Cheq) 3 อัตรา

 

แผนกงานผลิต (ประกอบบอร์ดและย้ำสายไฟ)

  • หัวหน้าแผนก Production line 1 อัตรา
  • พนักงาน Production line 3 อัตรา

 

ฝึกงานและงานบริการ

  • นักศึกษาฝึกงาน 2 อัตรา

 

 

 

 

Visitors: 24,449